Bilimsel Yayınlar ve Ulusal-Uluslararası Bildiri Sunumları

Karar verme esnasında Değerlendirilebilirlilik Hipotezi, bilişsel yaşlılık, karar verme stratejileri ve tutarlılık arasındaki ilişki– 19.Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, 2016 Paker, M.A. ve Adams, M
Aynı dine inanmak sağlık personellerine güven ve işbirliğini arttırır mı? Libyalı terör mağdurları ile niteliksel çalışma– 20.Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, 2017 Paker, M.A. ve Canel-Çınarbaş, D
Sağlıklı Yaşam Destek Programları– 1.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, İstanbul, 2018 Maşrabacı, Y.; Bilgili, H.; Paker, M.A., ve Ersoy, E.
Healthy Living Support Program (Sağlıklı Yaşam Destek Programları)– 17.Avrupa İç Hastalıkları Kongresi, Wiesbaden, 2018 Maşrabacı, Y.; Bilgili, H.; Paker, M.A., ve Ersoy, E.
The relationship between chronic stress levels and metabolic/cardiovascular risk factors in professional musicians (Profesyonel çalgı sanatçılarında kronik stres seviyesi ve metabolik/kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişki)– 17. Avrupa İç Hastalıkları Kongresi, Wiesbaden, 2018 Maşrabacı, Y.; Paker, M.A., ve Ersoy, E.
Healthy Living Support Program (Sağlıklı yaşam Destek Programları)– 11. Avrupa Integratif Tıp Kongresi, Ljubljana, 2018 Maşrabacı, Y.; Bilgili, H.; Paker, M.A., ve Ersoy, E.
The relationship between chronic stress levels and metabolic/cardiovascular risk factors in professional musicians (Profesyonel çalgı sanatçılarında kronik stres seviyesi ve metabolik/kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişki)– 11. Avrupa Integratif Tıp Kongresi, Ljubljana, 2018 Maşrabacı, Y.; Paker, M.A., ve Ersoy, E.
The relationship between chronic stress levels and metabolic/cardiovascular risk factors in professional musicians (Profesyonel çalgı sanatçılarında kronik stres seviyesi ve metabolik/kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişki)– 18. Dünya Psikiyatri Kongresi, 2018 Maşrabacı, Y.; Paker, M.A., ve Ersoy, E.
Profesyonel çalgı sanatçıları ve normal populasyonda stres seviyesi ve metabolik risk faktörleri arasındaki ilişki– 2.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, İstanbul, 2019 Maşrabacı, Y. ve Paker, M.A.