Çalışma Alanlarım ve Hizmetler - Psikolojik Danışmanlık

Ergenler ve Aileleri - Psikolojik Danışmanlık

Kaygı Bozuklukları:

 1. Panik Atak:
  • Çoğu bireyde gözlemlenen panik atak, ani ve yoğun korku ya da endişe hissi ile belirtilen bir durumdur. Kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve titreme gibi fiziksel belirtilerle birlikte ortaya çıkar. Bu ataklar beklenmedik bir şekilde gerçekleşir ve kontrol kaybı korkusuyla ilişkilidir. Bu tür durumlarla başa çıkma sürecinde psikolojik danışmanlık, bireylere destek sağlayabilir.
 2. Panik Bozukluk:
  • Panik bozukluk, tekrarlayan panik ataklarına maruz kalan bireyleri içerir. Bu ataklar genellikle belirli bir durumla ilişkilendirilmez ve bireyin kontrolünü kaybetme korkusuyla bağlantılıdır. Sosyal ilişkileri ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
 3. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB):
  • Sürekli ve aşırı endişe durumu olarak nitelendirilen Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB), bireyleri genellikle gerçek dışı veya aşırı abartılmış endişelerle başa çıkmakta zorlanan bir durumdur. Fiziksel belirtiler arasında kas gerginliği, halsizlik ve konsantrasyon güçlüğü bulunabilir.
 4. Sınav Kaygısı:
  • Sınav kaygısı, öğrenciler arasında yaygın bir endişe türüdür. Aşırı endişe ve korku, öğrencilerin sınav performansını olumsuz etkileyebilir. Bu kaygı, mide rahatsızlıkları, titreme ve uykusuzluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Her bir kaygı bozukluğu, bireyin yaşamını farklı şekillerde etkiler ve bir psikologdan profesyonel yardım almak, bu zorlukları aşmada önemlidir. Psikolojik danışmanlık, tedavi sürecinde psikoterapi, ilaç tedavisi, destek grupları ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Tedavi planı, bireye özgü olarak belirlenmelidir.

Duygu Durum Bozuklukları:

 1. Depresyon:
  • Ani ve yoğun düşük ruh halini içeren depresyon, enerji kaybı, ilgi kaybı ve uyku düzeninde değişikliklere neden olabilir.
 2. Bipolar Bozukluk:
  • Zaman içinde değişen manik ve depresif epizotları içeren bipolar bozukluk, enerji düzeyinde aşırı dalgalanmalar gösterebilir.
 3. Dürtüsellik ve Öfke Denetim Sorunları:
  • Ani patlamalar, dürtüsellik ve psikolojik danışmanlık ile aşılabilen öfke kontrolü zorluklarına işaret eder.

Benlik Algısı ile İlgili Durumlar:

 1. Çarpıtılmış Beden Algısı:
  • Gerçekçi olmayan algıları içeren çarpıtılmış beden algısı, vücut imgesi ile ilgili çeşitli sorunları ifade eder.
 2. Cinsel Kimlik ve Yönelim:
  • Bireyin cinsel kimliği veya cinsel yönelimi ile ilgili belirsizlik veya sorgulama durumunu ifade eden cinsel kimlik ve yönelim, bireyin kişisel gelişiminde önemli bir faktördür.
 3. Değersizlik ve Yetersizlik:
  • Kendi değerini düşük görmek ve psikolog desteği ile aşılabilen yetersizlik hissi içeren durumları içerir.

Psikososyal Konular:

 1. Akran Zorbalığı ve İlişkiler:
  • Akran zorbalığı ve ilişkiler, çeşitli sosyal etkileşim zorluklarını içerebilir.
 2. Aile İçi Çatışmalar:
  • Aile içi çatışmalar, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları ve gerilimleri ifade eder.
 3. Kültürel Çatışmalar:
  • Farklı kültürler arasındaki çatışmaları veya uyumsuzlukları içeren kültürel çatışmalar, bireyin yaşam deneyimini etkileyebilir.
 4. Zaman Yönetimi:
  • Günlük işlerin, sorumlulukların ve aktivitelerin etkili bir şekilde yönetilememesi durumunu ifade eden zaman yönetimi, bireyin yaşam kalitesini etkileyebilir.

Fobiler:

 1. Sosyal Fobi:
  • Toplum içinde olma veya başkalarıyla etkileşim kurma korkusunu içeren sosyal fobi, bireyin sosyal yaşamını sınırlayabilir.
 2. Uçak Fobisi:
  • Uçak seyahatine karşı yoğun korku ve endişeyi ifade eden uçak fobisi, bireyin seyahat tercihlerini etkileyebilir.
 3. Hayvan Fobisi:
  • Belirli hayvanlara karşı aşırı korku durumunu içeren hayvan fobisi, bireyin günlük yaşamını etkileyebilir.
 4. Kan-İğne ve Enjeksiyon Fobisi:
  • Kan, iğne veya enjeksiyonlara karşı aşırı korku durumunu ifade eden kan-iğne ve enjeksiyon fobisi, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayabilir.

Takıntılar:

 1. Obsesif Kompülsif Bozukluk:
  • Takıntılı düşünceler ve bu düşünceleri hafifletmek için yapılan tekrarlayıcı davranışları içeren obsesif kompülsif bozukluk, bireyin günlük yaşamını etkileyebilir.
 2. Takıntılı Düşünceler (Ruminasyon):
  • Zihinsel olarak sürekli tekrar eden düşünce süreçlerini ifade eden takıntılı düşünceler (ruminasyon), bireyin zihinsel sağlığını etkileyebilir.

Bağımlılıklar:

 1. Sigara Bağımlılığı:
  • Sigara kullanımına bağımlılık durumunu içeren sigara bağımlılığı, bireyin fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir.
 2. Sosyal Medya Bağımlılığı:
  • Sosyal medya platformlarına aşırı bağımlılığı ifade eden sosyal medya bağımlılığı, bireyin online etkileşimleri gerçek dünya ilişkilerinden izole etmesine neden olabilir.
 3. Alışveriş Bağımlılığı:
  • Kontrolden çıkabilen alışveriş alışkanlıklarını içeren alışveriş bağımlılığı, maddi sıkıntılara yol açabilir.

Kilo Kontrolü:

 1. Yeme Bozuklukları: Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza gibi yeme alışkanlıklarının sağlıksız bir şekilde düzenlenmesini içerir.
 2. Duygusal Yemek Yeme ve Obezite: Duygusal durumlara tepki olarak aşırı yeme ve obeziteye yol açabilen durumu içerir.

Yetişkinler için Psikolojik Danışmanlık

Kaygı bozuklukları: Panik atak, panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, performans kaygısı

Duygu durum bozuklukları: Depresyon, bipolar bozukluk, dürtüsellik, öfke denetim sorunları, duygusal yemek yeme

Benlik algısı ile ilgili durumlar: Çarpıtılmış beden algısı ve yeme bozuklukları, cinsel kimlik ve yönelim, değersizlik, yetersizlik,

Psikososyal konular: Aile içi çatışmalar, kültürel çatışmalar, zaman yönetimi

Dönemsel krizler ve uyum bozuklukları: Evlilik, boşanma, çocuk sahibi olma, iş değişikliği, kayıp ve yas

Fobiler: Sosyal fobi, uçak fobisi, hayvan fobisi, kan-iğne ve enjeksiyon fobisi

Takıntılar: Obsesif kompülsif bozukluk, takıntılı düşünceler (ruminasyon)

Bağımlılıklar: Sigara bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı

Kilo kontrolü: yeme bozuklukları, duygusal yemek yeme ve obezite

Kronik hastalıklar: Onkoloji, fibromiyalji ve kardiyovasküler hastalıklar, demans (Hasta ve hasta yakınları)

Psikotik rahatsızlıklar: Psikotik ataklar (Hasta ve hasta yakınları)

Aile ve Çiftler

 • İlişkisel zorluklar
 • Şiddet (fiziksel ve psikolojik)
 • Cinsel yaşama dair sıkıntılar
 • İletişim zorlukları
 • Duygusal ihmal ve istismar

Online Terapi

Verilen Psikolojik Test Hizmetleri

Çocuklar için psikolojik testler: Çocuklar için Algı Testi (CAT), Catell-2A Zeka testi, Louissa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Çocuk Değerlendirme Paketi (Porteus Labirentleri Zeka Testi, Good Enough Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Gesell Gelişim Testi, Peabody Gelişim Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi)

Yetişkinler için psikolojik testler: Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS), Catell 3A Zeka Testi, Alexander Pratik Zeka Testi, Bir İnsan Çiz Testi, Tematik Algı Testi (TAT)

İleri yaş yetişkinler için psikolojik testler: Standarize Mini-Mental Testi, Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MOCA), geriatrik Depresyon Ölçeği

 

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri: Hayatta bazen sorunlarla başa çıkmak zor olabilir. İnteraktif online terapi ve kapsamlı psikolojik test hizmetleri ile yanınızdayım.