Karantinada Romantik İlişkiler

Karantinada Romantik İlişkiler

Her birimizin evde kaldığı bu dönemde, aynı ev içerisinde vakit geçirdiğimiz partnerlerimizle sorun yaşama olasılığımız da oldukça fazla. Dünya’da diğer ülkelerde de görüldüğü gibi karantina sırasında çiftler sorunlarıyla daha fazla yüzleşmekte ve boşanmalar/ayrılmalar artmakta.

Sağlıklı bir romantik ilişkide çiftler kendilerine, partnerlerine, kendi arkadaşlarına ve ortak aile yaşantılarına vakit ayırırlar. Karantina gibi evden çıkılamayan durumlarda çiftlerin kendilerine ve kendi sosyal yaşantılarına zaman ayıramaması söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra aynı ev içerisinde çocuğun, çiftlerden birinin ebeveynin ve/ya akrabasının olması da çiftler arasındaki duygusal dinamikleri geçici olarak değiştirebilmekte ve birbirilerine zaman ayırmalarını zorlaştırabilmektedir. Karantina esnasında romantik ilişkilere dair tehditlerden bir diğeri de çiftlerin sürekli aynı ortamda olması ve bunun da ilişkiyi yıpratabilmesidir. Bunun için yapılabilecek davranışçı strateji ise, aynı evde dahi olsanız, kendinize ayrı vakitler yaratmak ve bunu açıkça partnerinize dile getirmek olabilir. Örneğin; “Ben bu saati/bugünü kendime ayırmak istiyorum. Sana da uyarsa, biraz kendimle vakit geçirmeye ihtiyacım var” gibi açık ve net bir şekilde ihtiyacınızı dile getirebilirsiniz. Kendi duygusal ihtiyaçlarınıza ayıracağınıza vakitler, ilişkiniz için de koruyucu olacaktır.

Karantina süresi boyunca tartışmalar ve/ya çatışmalar hemen durulamayabilir. Bunun sebeplerinden en önemlisi ise tartışmalarda mola vermekte zorlanmak olabilir. Örneğin tartışma esnasında bir partner sakinleşmek için diğer bir odaya gittiğinde partnerinin onu takip etmesi ve diğer odada da tartışmayı sürdürmesi olasıdır. Bu tip durumlarda partnerinize onu reddetmediğinizi ancak öfkeli olduğunuz ve bu öfkenin tartışmayı daha da büyüteceğinden endişe duyduğunuz için mola vermek istediğinizi dile getirebilirsiniz.

Karantina romantik ilişkiler için sadece tehdit olmaz. Karantina süreci romantik ilişkiler için bir fırsat da olabilir. Gündelik hayat içerisinde koşturmalar sırasında derinden ilişki kurma ve temas etmek de zor oluyor. Aynı evde süresiz vakit geçirmek derinden ilişki kurma ve temas etmek için de güzel bir fırsattır. İlişki için nelerin yapılabileceğine dair konuşmalar, ortak hedeflerin belirlenmesi, ilişki sırasında partnerlerin duygularını yargısız bir şekilde dile getirmesi, çatışmalar esnasında çatışmayı yönetebilmek için ortak stratejilerin belirlenmesi bu süreçte gündeme gelebilir.

Bunlara ek olarak davranışçı bir şekilde partnerinizle ve aile bireylerinizle beraber aktiviteler de bulunmak (kutu oyunları oynamak, yap-boz yapmak vb.) ve hatta partnerinizle cinsel hayatınızı canlandırmak için vakit ayırmak da karantinayı romantik ilişkiler için fırsata çevirebilir.